Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
1. H2+3 C8.7 2. P7+1 P7+1 3. E7+5 H8+9 4. C2+4 C2.5 5. C2.7 H2+3 6. H8+6 P9+1 7. R9.7 R9+1 8. P7+1 R9.4 9. R1+1 R1.2 10. P7.8 R2+4 11. C7+3 A4+5 12. R7+6 R2-4 13. C7.4 A5-6 14. R1.4 R2.4 15. A4+5 R++7 16. R4+6 H9+8 17. K5.4 A6+5 18. R4-1 P7+1 19. R4-1 H8+6 20. P3+1 H6+7 21. C8.3 C7+5 22. R7+1 C5+4 23. R7-2 C5.2 24. R4-2 C2+3 25. K4+1 C2-1 26. R4-1 C7+1 27. P3+1 R+-4 28. R7-4 R-.2 29. P3.4 R4+5 30. R4.3 C7.5 31. R3+7 A5-6 32. P4.3 C5+1 33. R7+7 C5.6 34. R7-1 C2.1 35. P3+1 R2+8 36. K4+1 C1-1 37. E5-7 R4-2 38. E3+5 R4-5 39. R7-5 R4.6
Vòng 3: Trần Trung Cang thắng Nguyễn Hoàng My
Tên giải: Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc
Ngày chơi: 04-08-2019 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 10-08-2019

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc
Những ván cờ Trần Trung Cang đã chơi
Những ván cờ Nguyễn Hoàng My đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document