Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. P3+1 H2+3 4. P7+1 C8.9 5. H8+7 R8+4 6. H7+6 P3+1 7. P7+1 R8.3 8. H3+4 E3+5 9. R1.2 A4+5 10. C8.6 R3+1 11. H4+5 H3+5 12. H6+5 H7+5 13. C5+4 R1.4 14. A6+5 R4+6 15. E7+5 R3-2 16. C5.1 P7+1 17. C1-1 P7+1 18. E5+3 C2+4 19. P5+1 C9+4 20. E3-5 R3.2 21. C6.8 R2.3 22. R2+5 R3+4 23. C8.9 C9.5 24. R2.8 K5.4 25. C9+4 R3.4 26. R8+4 K4+1 27. C1+3 A5+6 28. R8-1 K4-1 29. C1.6 R+.3 30. P5+1 R3-7 31. C6-3 R3+3 32. R8+1 K4+1 33. C9-2 K4.5 34. R9.6 R4+3 35. K5.6 C2.4 36. R8-5 R3+3 37. C9+2 C4.1 38. R8+4 K5-1 39. R8+1 K5+1 40. R8.4 R3.4 41. K6.5 C1-2 42. C9.6 R4.2 43. C+.5 C5-3 44. P5+1 R2+3 45. C6-5 C1+5 46. E5-7 R2.3 47. R4-2 R3-6 48. C6+6 C1-6 49. R4-1 R3+1 50. R4.2 R3.5 51. P5.4 R5.6 52. P4.3 R6.7 53. P3.4 R7.6 54. P4.3 K5-1 55. C6.5 K5.4 56. R2-2 R6.4 57. C5-4 C1+3 58. C5.6 K4.5 59. R2-1 C1-1 60. P3.4 R4.6 61. P4.3 R6.4 62. C6.1 R4.9 63. R2+1 C1+1 64. R2-1 C1-1 65. P3+1 R9-2 66. C1.5 C1.5 67. R2.3 R9+1 68. P3.4 K5.4 69. R3.6 K4.5 70. K5.6 K5+1 71. R6+5 K5-1 72. P4+1 R9.3 73. P4.5 C5-4 74. R6+1
Vòng 6: Nguyễn Hoàng Danh (Next Coffee) thắng Đinh Trần Thanh Lam (Người Mẫu)
Tên giải: Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2019
Ngày chơi: 28-07-2019 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 03-08-2019

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2019
Những ván cờ Nguyễn Hoàng Danh đã chơi
Những ván cờ Đinh Trần Thanh Lam đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document