Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 A4+5 8. H7+6 C9.7 9. R3.4 R8+5 10. C8+2 R8+3 11. H3-5 E7+5 12. C5.7 P1+1 13. R9+2 H7+8 14. C7-1 R8-2 15. R4.2 C7+5 16. H6+4 C7.9 17. H4+6 R1+1 18. P7+1 C2+1 19. P7.6 C2.4 20. P6+1 C9.5 21. H5+3 C5-2 22. C7+6 R1.2 23. R2.5 R2+3 24. H3+4 P7+1 25. H4+3 C5+2 26. R9.8 H8+6 27. H3-4 P7.6 28. R8+1 P6+1 29. R5.4 P3+1 30. R4-1 R8-1 31. R4-2 C5-2 32. R4+2 R8.5 33. A4+5 R5.2 34. R8.5 C5+1 35. R4-1 C5.4 36. C7-1 P9+1 37. K5.4 C4+3 38. R4+2 R+.7 39. E3+1 R7.8 40. R5.3 R2+2 41. R3+3 R8+1 42. K4.5 R2.1 43. R4-1 P9+1 44. R4.7 R8.4 45. C7.9 R1.3 46. C9+3 A5-4 47. R7.4 C4-5 48. R4+2 C4-2 49. R3.4 A6+5 50. R+.5 R4.5 51. R4.5 R5-3 52. R5-1 C4.3 53. E7+9 C3.2 54. R5.8 R3-5 55. A5+6 K5.6 56. E9+7 P1+1 57. R8.4 A5+6 58. R4+1 R3.6 59. R4.6 R6+8 60. K5+1 R6-1 61. K5-1 C2+8 62. A6+5 K6+1 63. A5+4 A4+5 64. R6+1 E3+1 65. R6.5 K6-1 66. R5-4 R6-1 67. C9-5 P9+1 68. E1+3 C2-4 69. E7-5 R6+2 70. K5+1 C2-1 71. E5+7 P9.8 72. R5.4 R6-4 73. C9.4 C2.5 74. C4-4 E1-3
Vòng 3: Lâm Hồ Gia Phúc (Trứng Độc) hoà Nguyễn Hoàng Thanh Phong (Zerg)
Tên giải: Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2019
Ngày chơi: 21-04-2019 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 03-06-2019

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2019
Những ván cờ Lâm Hồ Gia Phúc đã chơi
Những ván cờ Nguyễn Hoàng Thanh Phong đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document