Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1 3. P3+1 H2+3 4. R1.2 R9.8 5. C8.7 H3+2 6. H8+9 C8+2 7. H3+4 E3+5 8. R9+1 A4+5 9. R9.6 P1+1 10. R6+5 H2+1 11. C7.6 C2+2 12. C6+1 P1+1 13. R6.8 R1.4 14. P3+1 P7+1 15. C5.6 R4.1 16. H4+2 C2.1 17. R2+4 R8+4 18. R2.9 H1+3 19. R8-4 H3+4 20. C+-3 R8+2 21. R8+3 R8.5 22. E7+5 C1-2 23. H9+8 A5-4 24. H8+6 R5-2 25. H6+7 A6+5 26. C+.9 E5-3 27. R8+3 R5.6 28. C9+5 K5.6 29. H7+9 R1+1 30. R8.9 E3+5
TTTT Vòng 5: Phan Trung Nam thắng Nguyễn Anh Thành
Tên giải: Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Khởi Động
Ngày chơi: 24-03-2019 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 31-03-2019

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Khởi Động
Những ván cờ Phan Trung Nam đã chơi
Những ván cờ Nguyễn Anh Thành đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document