Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. P3+1 R9+1 4. R1.2 H8+7 5. H3+4 C6+7 6. R2+2 C6-3 7. H4+6 R9.3 8. R2.4 C6.8 9. C8+4 E3+5 10. H8+7 R1.3 11. H6+7 R++1 12. C8.5 A4+5 13. R9.8 R+.4 14. A6+5 H7+5 15. C5+4 R4+1 16. C5.1 P7+1 17. C1+3 C2.3 18. K5.4 C8-4 19. C1.4 C8.6 20. R4+5 C3.6 21. C4.7 E5-3 22. P3+1 R4+3 23. P7+1 R4.3 24. R8+2 R3-1 25. E3+5 R3+1 26. P1+1 C6.3 27. R8+5 C3.6 28. R8-5 E7+5 29. P3+1 C6+2 30. P5+1 C6.3 31. H7-6 R3.9 32. K4.5 R9-1 33. P5+1 R9-1 34. P5+1 C3.5 35. K5.4 R9.6 36. K4.5 R6.7 37. K5.4 R7-1 38. R8+2 C5+4 39. P5+1 R7.6 40. K4.5 C5-6 41. R8.5 P3+1 42. H6+7 P3+1 43. R5+1 P3+1 44. H7+5 P3.4 45. H5-3 P4+1 46. K5.6 R6+4 47. R5.3 R6+1 48. R3.6 R6.4
Chung kết lượt về: Trương Ngọc Thuận (Người Mẫu) thua Nguyễn Thành Dũng (Chém Gió Xuyên Tâm)
Tên giải: Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2018
Ngày chơi: 25-11-2018 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 22-12-2018

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2018
Những ván cờ Trương Ngọc Thuận đã chơi
Những ván cờ Nguyễn Thành Dũng đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document