Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5 3. E7+9 H8+7 4. H2+3 R9.8 5. R1.2 P7+1 6. R2+4 H2+1 7. C8.6 A4+5 8. H8+7 R1.2 9. R9.8 R2+9 10. H7-8 C8.9 11. R2+5 H7-8 12. H8+7 H8+7 13. H7+6 P1+1 14. A6+5 P3+1 15. P7+1 E5+3 16. C5+4 H7+5 17. H6+5 E3-5 18. P5+1 H1+3 19. H3+5 C3.1 20. H-+7 C9+4 21. C6.7 H3+2 22. C7.8 C9.1 23. H5+7 E5+3 24. E3+5 C+-1 25. P5+1 C+.3 26. E5+7 P1+1 27. P5.4 E3-5 28. C8.5 H2+3 29. A5+6 H3-4 30. C5+2 P1.2 31. H7-8 C1+3 32. P4+1 K5.4 33. A4+5 H4+3 34. H8+7 K4.5 35. P4+1 C1-1 36. C5+1 H3-4 37. P4+1 H4-5 38. H7-5 A5+4 39. K5.4 C1-1 40. H5+3 A6+5 41. H3-1 C1.4 42. P4.5 A4-5 43. H1-3 C4.7 44. H3-1 P2+1 45. P3+1 C7.5 46. H1+2 K5.4 47. H2+3 P2.3 48. H3-4 A5+6 49. P3+1 P3.4 50. P3.4 C5.3 51. C5.6 K4.5 52. H4+6 K5+1 53. P4+1 P4.5 54. P4+1 P5.6 55. C6.9 C3-1 56. H6-5 P6.7 57. E9-7 P7.8 58. P4+1 K5.4 59. C9-4 K4-1 60. P4.5
Chung kết lượt đi: Đặng Trịnh Tuấn Anh ( Chém Gió Xuyên Tâm) thắng Ngô Trí Thiện (Người Mẫu)
Tên giải: Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2018
Ngày chơi: 25-11-2018 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 22-12-2018

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2018
Những ván cờ Đặng Trịnh Tuấn Anh đã chơi
Những ván cờ Ngô Trí Thiện đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document