Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
1. E3+5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. P3+1 R8+4 5. H8+7 H2+3 6. C8+2 R8.2 7. C8.7 H3-5 8. R9+1 P7+1 9. P3+1 R2.7 10. C7.3 H7+8 11. R9.4 C5.7 12. C3+3 H5+7 13. H3+2 E3+5 14. P7+1 A4+5 15. R4.8 C2.4 16. A4+5 R1.3 17. H7+6 P3+1 18. R8+3 P3+1 19. E5+7 R7+1 20. C2.7 R3.4 21. H6+7 R7+1 22. R8-1 H8+6 23. E7+5 C4+4 24. R2+2 R7.5 25. H7+9 H6+5 26. H9+7 R4+1 27. R2.5 R5.8 28. H2+3 C4.3 29. R8+6 A5-4 30. R5.6 R8-5 31. R6+6 R8.4 32. H7-8 C3.5 33. E7-5 R4.8 34. H8+6 R8.4 35. R8-2 A4+5 36. H6-8 A5-4 37. C7+7 K5+1 38. C7.9 C5.6 39. R8.7 R4.2 40. R7+1 R2.3 41. H8+7 C6.4 42. C9-1 C4-5 43. H7-9 C4+2 44. H3-4 E5-3 45. H9+7 C4-2 46. H7-6 C4+1 47. H4+3 K5-1 48. C9.8 A6+5 49. K5.4 C4.6 50. H6+7 K5.6 51. C8-5 C6-1 52. P9+1 A5+6 53. K4.5 C6.7 54. C8.4 C7.6 55. C4.9 A6-5 56. K5.4 A5+6 57. K4.5 A6-5 58. H7+9 C6.7 59. H3-4 P5+1 60. C9+3 P5+1 61. H4-2 E7+5 62. C9.4 H7+8 63. C4-6 K6.5 64. C4.1 C7.8 65. C1.2 C8+5 66. C2+5 P9+1 67. H9-7 K5.6 68. H7-6 P5.6 69. C2.4 K6.5 70. C4.5 K5.6 71. H6-4 C8.6 72. H4+3 K6.5 73. H3-2
Chung kết lượt đi: Đào Anh Duy (Người Mẫu) thắng Trịnh Quốc Trọng Nghĩa (Chém Gió Xuyên Tâm)
Tên giải: Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2018
Ngày chơi: 25-11-2018 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 22-12-2018

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2018
Những ván cờ Đào Anh Duy đã chơi
Những ván cờ Trịnh Quốc Trọng Nghĩa đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document