Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME nguyen hoang phuc(W)nguyen dinh quynh TIME 2:41"; 38" RED nguyen hoang phuc;;; BLACK nguyen dinh quynh;;; DATE 12-07-2018 RESULT 1-0 START{ 1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. H8+9 P7+1 4. R1.2 H8+7 5. R9+1 H7+6 6. R9.6 P3+1 7. R2+4 E7+5 8. P7+1 P3+1 9. R2.7 C2-1 10. R6+7 R1+1 11. R6.7 H6-4 12. R-+3 C6.3 13. R7-1 R9+1 14. C5+4 C2.5 15. C8.5 R1.3 16. R7.6 H4+2 17. R6-2 H2+1 18. R6-2 H1-2 19. C+.8 R3+2 20. C8+3 C5.3 21. R6+6 K5+1 22. H9+8 C3+8 23. A6+5 R3+2 24. C5.8 H2-3 25. R6.5 K5.6 26. R5.4 K6.5 27. R4.5 K5.6 28. C-.4 R3.2 29. P3+1 C3-5 30. H3+4 C3.6 31. H4+6 C6.5 32. R5.4 K6.5 33. H6-8 H3-2 34. P5+1 C5.3 35. P3+1 H2+3 36. P5+1 C3.7 37. C4.5 C7-2 38. R4.7 R9+1 39. R7-1 K5-1 40. H8+6 H3+4 41. P5.6 E5+7 42. E3+1 R9.8 43. P6+1 R8+5 44. C5+2 R8.5 45. R7-4 C7.8 46. P6+1 K5.6 47. C5.2 K6+1 48. E1-3 R5-4 49. R7.4 K6.5 50. C2-2 R5.4 51. R4.5 K5.6 52. P6.7 C8.5 53. C2.5 C5+5 54. R5-2 R4.6 55. P7.6 R6-1 56. P6+1 R6+1 57. A5+4 R6.4 58. R5+6 K6+1 59. R5-3 R4.6 60. R5+2 }END
Vòng 7: Nguyễn Hoàng Phúc (Thần Thái) thắng Nguyễn Đình Quỳnh (Song Pháo Sát)
Tên giải: Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2018
Ngày chơi: 08-07-2018 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 12-07-2018

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2018
Những ván cờ Nguyễn Hoàng Phúc đã chơi
Những ván cờ Nguyễn Đình Quỳnh đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document