Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME pham duc bao hoang(W)doan duc hien TIME 23"; 21" RED pham duc bao hoang;;; BLACK doan duc hien;;; DATE 11-07-2018 RESULT 1-0 START{ 1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1 3. H2+3 R9.8 4. R1.2 H2+3 5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2 7. H3+4 R1+3 8. P7+1 E3+5 9. P7+1 E5+3 10. R9+1 E3-5 11. R2+6 R1.3 12. C7-1 A6+5 13. H4+6 H2+4 14. R9.8 C2.4 15. H6+4 R8+1 16. P3+1 P7+1 17. R2+1 R8+1 18. H4+2 P5+1 19. H2+1 R3.6 20. A6+5 H4+5 21. E7+5 E5+3 22. R8+6 E7+5 23. C7.8 E5-3 24. R8.7 E3-5 25. C8+7 H7-8 26. R7-3 R6.7 27. R7.2 H8+9 28. R2+4 A5-6 29. H9+7 R7-3 30. H1-2 R7+2 31. C8-1 A4+5 32. P5+1 R7+1 33. P5+1 R7.2 34. C8.7 C4-1 35. H2+4 H9+7 36. R2-2 R2+6 37. A5-6 H7-6 38. P5+1 R2-6 39. P5.6 C4.3 40. H7+5 R2+1 41. C7-4 P7+1 42. H5+4 P7.6 43. C7.3 R2.7 44. C3.8 C3.2 45. R2-2 R7.6 46. H4+3 C2+4 47. R2+2 R6.7 48. H3-4 R7.6 49. H4+3 C2-2 50. P6+1 C2.5 51. R2.5 R6.7 52. P6+1 R7-3 53. C8+6 }END
Vòng 7: Phạm Đức Bảo Hoàng (Song Pháo Sát) thắng Đoàn Đức Hiển (Thần Thái)
Tên giải: Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2018
Ngày chơi: 08-07-2018 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 12-07-2018

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2018
Những ván cờ Phạm Đức Bảo Hoàng đã chơi
Những ván cờ Đoàn Đức Hiển đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document