Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME ton that nguyen quang(W)nguyen anh thanh TIME 1"; 1" RED ton that nguyen quang;;; BLACK nguyen anh thanh;;; DATE 14-06-2018 RESULT 1-0 START{ 1. C2.5 C2.5 2. H2+3 H2+3 3. R1.2 H8+7 4. C8.6 A6+5 5. R2+6 R9+2 6. C6+2 P9+1 7. C6.3 H7-6 8. C3+5 H6+7 9. R2.3 C8-1 10. R9+1 R1.2 11. H8+7 R9.8 12. R9.4 C5.6 13. P7+1 R2+4 14. P3+1 E3+5 15. C3-1 C8-1 16. C3.1 C8.7 17. R3.1 H7+6 18. C5.4 H6+5 19. H7+5 C6+6 20. C1+1 R8-2 21. C1.3 R8.7 22. H5-4 R7+5 23. H4-2 R2.6 24. E3+5 R6+3 25. E5+3 }END
Vòng 5: Tôn Thất Nguyên Quang (Song Pháo Sát) thắng Nguyễn Anh Thành (Người Mẫu)
Tên giải: Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2018
Ngày chơi: 10-06-2018 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 17-06-2018

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2018
Những ván cờ Tôn Thất Nguyên Quang đã chơi
Những ván cờ Nguyễn Anh Thành đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document