Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME Ngo Ho Thanh Truc(vs)Le Nguyen Khang Nhat TIME 55"; 1:28" RED Ngo Ho Thanh Truc;;; BLACK Le Nguyen Khang Nhat;;; DATE 25-04-2018 START{ 1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P5+1 10. H3+5 H7+8 11. C5+3 E3+5 12. H5+6 P7+1 13. R4.3 H8+6 14. R3+2 H6-4 15. R3-4 R8+4 16. C5-3 H4+3 17. H8+7 H++5 18. C8.5 H3+5 19. R9.8 C2+2 20. H7+5 R1.2 21. R3.5 H5+7 22. R5+1 C2+4 23. P3+1 R8+2 24. P3+1 R8.7 25. H5+6 R7+3 26. P7+1 R7-1 27. A6+5 R7-2 28. P7+1 R7.2 29. H6+8 R-+2 30. R5.6 R+.5 31. R8+1 P9+1 32. R6.8 R2.4 33. H8+7 K5.4 34. P7.6 R4.3 35. C5.6 R5.4 36. P6.7 R4+1 37. P7+1 }END
Vòng 1: Ngô Hồ Thanh Trúc (Người Mẫu) thắng Lê Nguyễn Khang Nhật (Con Gà Con)
Tên giải: Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2018
Ngày chơi: 22-04-2018 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 25-04-2018

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2018
Những ván cờ Ngô Hồ Thanh Trúc đã chơi
Những ván cờ Lê Nguyễn Khang Nhật đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document