Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8 3. X1-2 M2.3 4. M8.7 B7.1 5. X2.6 B3.1 6. B5.1 P2.1 7. X2/2 T3.5 8. M7.5 P2.3 9. B5.1 P2-5 10. M3.5 X1-2 11. P8-6 B5.1 12. P5.3 S4.5 13. X9.1 X2-4 14. P5-6 X4-2 15. X2.2 P8-9 16. X2-3 P9.4 17. M5.4 M3.4 18. M4.3 X8.2 19. P6-5 M4.6 20. X9-4 M6.5 21. T7.5 P9-3 22. X4.2 X2.6 23. X4.3 X8.6 24. X4-8 P3-5 25. S6.5 X2/3 26. X3-8 X8-6 27. X8-1 B3.1 28. X1-5 P5-4 29. X5/3 B3.1 30. M3/5 X6/4 31. S5/6 X6/1 32. M5/6 X6-4 33. M6.8
Vòng 3: Ngô Trí Thiện hòa Cao Phương Thanh
Tên giải: Giải cờ tướng Master CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2018
Ngày chơi: 27-01-2018 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 27-01-2018

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng Master CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2018
Những ván cờ Ngô Trí Thiện đã chơi
Những ván cờ Cao Phương Thanh đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document