Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME TIME 0"; 0" RED ;;; BLACK Saola;;; DATE 13-11-2014 SETUP{ Ec0; Kf0; Ee2; rb7; ad7; af7; Hb8; Rc8; ke9; MOVE 1, RED } START{ 1. R7+1 K5+1 2. R7.3 R2.3 3. R3.2 R3.2 4. R2-1 K5-1 5. R2.7 }END
Tên thế cờ: Lấy tĩnh chế động - Xe mã thành công!
Ngày đăng: 07-11-2014 - Thể loại: Tàn cuộc
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Lượt xem: 1790

Phần chú thích:

Câu hỏi:

Như hình bên, do xe xanh đứng chặn, mã đỏ đã không còn đường thoái lui. Bây giờ đỏ sẽ phải vận dụng một kỹ thuật cấp cao để có thể giành phần thắng.Xin mời các bạn cùng tham gia giải thế cờ này nhé!

Đáp án:

Nhận thấy bên xanh đang thiếu nước đi, bên đỏ đã sử dụng kỹ thuật nước dừng (ngừng, ngắt) một cách điệu nghệ nhường quyền chủ động cho bên xanh nhằm mục đích làm bên xanh kẹt nước đi buộc lòng phải đi một nước cờ không mong muốn và bên đỏ tận dụng khai thác.Đến hình cờ này lại quay về hình ban đầu nhưng tới lượt quân Xanh đi.Nếu Tg 5-6 thì X7-6,Đỏ bắt chết Sĩ.Còn X2-1,Đỏ lại X7.1,Tg5.1,X7-6,Tg5.1,M8/7,Xanh mất quân Xe.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đố vui Khai cuộc
Đố vui Trung cuộc
Đố vui Tàn cuộc
Đố vui Cờ thế
Untitled Document