Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME TIME 0"; 0" RED ;;; BLACK Saola;;; DATE 22-10-2014 SETUP{ Ra0; Ec0; Ke0; Af0; Eg0; Rh0; Ae1; Cb2; Hc2; Ce2; Pa3; Pe3; Pi3; Hf4; Pg4; Pc5; pa6; pe6; pg6; pi6; cb7; hc7; ce7; hg7; rc8; rd8; ec9; ad9; ke9; af9; eg9; MOVE 1, BLACK } START{ 1. H3+4 H4+6 2. R3+3 H6+5 3. R3+3 R2+2 }END
Tên thế cờ: Giục mã bàn hà - được tiên hay mất quân?
Ngày đăng: 22-10-2014 - Thể loại: Khai cuộc
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Lượt xem: 1748

Phần chú thích:

Câu hỏi:

Hình cờ này là một thế biến trong khai cuộc Thuận pháo trực xa lưỡng đầu xà đối song hoành xa.Đến đây tới bên xanh đi, xanh có thể chơi M3.4 phế trước lấy lại sau được không? Xin mời các bạn cùng tham gia bàn luận !

Đáp án:

Hậu không thể chơi M3.4 vì sẽ bị mất quân.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đố vui Khai cuộc
Đố vui Trung cuộc
Đố vui Tàn cuộc
Đố vui Cờ thế
Untitled Document