Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME TIME 0"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 25-10-2014 SETUP{ Ec0; Ad0; ri0; Ae1; Kf1; Cb2; Cf2; Pa3; Pc3; Pi3; Rd4; ce4; ce5; Rh5; pa6; pc6; pe6; Pg6; pi6; ei7; he8; rh8; ec9; ad9; ke9; af9; MOVE 1, RED } START{ 1. C8+7 R9-1 2. K4-1 C-.6 3. C4.2 R9+1 4. K4+1 C5.6 5. R2.4 H5+3 6. R6.4 A6+5 7. R++4 A5-6 8. C2.5 A6+5 9. R4+5 }END
Tên thế cờ: Pháo thế chỗ xe - Kế hoạch hoàn hảo!
Ngày đăng: 21-10-2014 - Thể loại: Trung cuộc
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Lượt xem: 1674

Phần chú thích:

Câu hỏi:

Đây là một hình thế trung cuộc giữa 2 danh thủ Trung Quốc.Danh thủ Lâm Dịch Tiên cầm đỏ xử lý như thế nào để biến nguy thành an, nhanh chóng ra tay trước?

Ý kiến bạn đọc (0)

Đố vui Khai cuộc
Đố vui Trung cuộc
Đố vui Tàn cuộc
Đố vui Cờ thế
Untitled Document