Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME TIME 0"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 25-10-2014 SETUP{ Ra0; Ec0; Ad0; Ke0; Af0; Eg0; Rh0; Ha2; Cc2; Ce2; Pa3; Pc3; Pe3; Pi3; Hf4; Pg4; pa5; hb5; pc5; ra6; pe6; pg6; pi6; cb7; hg7; ch7; ec9; ad9; ke9; af9; eg9; rh9; MOVE 1, RED } START{ 1. H4+5 H7+5 2. C5+4 R1.5 3. C7.5 R5-2 4. C5+6 C8.5 }END
Tên thế cờ: Mã ăn chốt đầu - mất nhiều hơn được?
Ngày đăng: 20-10-2014 - Thể loại: Khai cuộc
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Lượt xem: 1814

Phần chú thích:

Câu hỏi:

Đây là diễn biến một biến của khai cuộc Trung pháo tam binh biên mã hữu mã bàn hà đối bình phong mã tam binh hữu biên binh.Sau khi bên hậu lên xe biên giữ chốt đầu tới lượt tiên đi.Theo các bạn bên tiên có nên dùng mã ăn chốt đầu không?

Ý kiến bạn đọc (0)

Đố vui Khai cuộc
Đố vui Trung cuộc
Đố vui Tàn cuộc
Đố vui Cờ thế
Untitled Document