Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME TIME 2"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 19-10-2014 RESULT 1-0 SETUP{ Kd0; pc1; Rd1; pe1; Hc5; Hc7; he7; ae8; Ph8; ke9; af9; eg9; Ch9; MOVE 0, RED } START{ 1. R6+8 A5-4 2. H-+6 K5+1 3. H6-5 K5.6 4. P2.3 H5-7 5. H7-5 K6.5 6. H++3 K5-1 7. H5+6 }END
Tên thế cờ: Song mã bay lượn
Ngày đăng: 18-10-2014 - Thể loại: Cờ thế
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Lượt xem: 1637

Phần chú thích:

Câu hỏi:

Đỏ đi trước làm sao thắng?

Ý kiến bạn đọc (0)

Đố vui Khai cuộc
Đố vui Trung cuộc
Đố vui Tàn cuộc
Đố vui Cờ thế
Untitled Document