Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME TIME 0"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 02-10-2016 SETUP{ ce0; rg0; Kf1; Ad2; Af2; Pa3; Pi3; Rf4; Ce5; pa6; Hb6; Pe6; pi6; ea7; cf7; ei7; ae8; ad9; kf9; MOVE 1, RED } START{ 1. R4+3 A5+6 2. C5.4 A6-5 3. P5.4 A5+6 4. P4+1 K6.5 5. H8+7 K5+1 6. H7-6 K5-1 7. P4+1 C5-8 8. C4.5 }END
Tên thế cờ: Phế tử nhập cuộc pháp - Một loại hình phổ biến
Ngày đăng: 21-09-2016 - Thể loại: Trung cuộc
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Lượt xem: 1229

Phần chú thích:

Câu hỏi:

Xe, pháo, mã, chốt liên công là một loại hình hợp binh chủng đa dạng và uy lực nhất. Hình bên, đỏ đi trước, xin mời các bạn cùng chúng tôi nghiên cứu hình cờ công sát tương đối phổ biến này?

Đáp án:

Bên đỏ mở đầu bằng nước phế xe ăn pháo mở đường cho những nước tấn công tiếp theo. 
Ở nước thứ 2 nếu bên xanh đổi lại chơi Tg6-5 thì bên đỏ 3.M8.7 Tg5.1 4.C5.1 Tg5-4 5.P4-6. Tới đây nếu bên xanh  X7/5 bắt pháo hay S4.5 thì đều bị bên đỏ 6.M7/6 rồi M6.8 chiếu bí. 
Bên đỏ nước thứ 5 tận dụng những nước chiếu để chuyển mã về vị trí chiến lược là một kỹ xảo tranh tiên rất cần thiết để thủ thắng. Ngược lại nếu chơi 5.C4.1 P5/8 bên đỏ e rằng đã bị chậm nhịp tấn công.
Như đã nói ở trên, xe pháo mã chốt là một hợp binh chủng đa dạng và uy lực nhất. Đây tuy chỉ là một dạng công sát bình thường nhưng cũng là một dạng thế đáng để chúng ta học tập và nghiên cứu.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đố vui Khai cuộc
Đố vui Trung cuộc
Đố vui Tàn cuộc
Đố vui Cờ thế
Untitled Document