Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME TIME 2"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 04-01-2016 SETUP{ Ke0; Af0; Eg0; Af2; pi3; Eg4; Re5; eg5; rg6; Rh7; ei7; ae8; ke9; af9; MOVE 1, RED } START{ 1. R5.8 R7.5 2. K5.6 R5.4 3. K6.5 R4+3 4. E3+1 R4-5 5. R8.5 R4.3 6. R2-1 }END
Tên thế cờ: Tướng đánh hai mặt - Kết quả mỹ mãn !
Ngày đăng: 24-11-2015 - Thể loại: Tàn cuộc
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Lượt xem: 2128

Phần chú thích:

Câu hỏi:

Hình bên là một trong những hình thế của dạng cờ tàn căn bản song xe đối xe sĩ tượng toàn. Trong hình cờ này, bên xanh tuy vị trí cặp tượng không tốt nhưng lại có một chốt biên đã sang sông đang yểm trợ cho xe xanh. Tới lượt bên đỏ,  bên đỏ làm thế nào để giành thắng lợi, hãy cùng nhau nghiên cứu thế cờ này các bạn nhé?

Đáp án:

Bên đỏ bình xe 5 ra lộ 8 mở ra ý đồ tấn công vào trung lộ và cả 2 cánh của bên xanh. Bên xanh đành phải nhanh chóng sử dụng 2 nước chiếu để điều xe 7 sang lộ 4 phòng thủ. Nếu bên xanh đi X7-4 ngay sẽ bị bên đỏ X2/1 vừa bắt xe vừa cản tượng. Bên xanh chắc chắn sẽ bị mất tượng. Còn nếu bên xanh không đi X5-4 mà đi S5/4 thì bên đỏ lập tức X8-6, S4.5, X2-8. Bên xanh hết đỡ.

Nước thứ 4 bên đỏ sử dụng nước dừng T3.1 nhằm bắt buột xe bên xanh rời khỏi đường ngang có chốt bảo vệ. Nếu bên đỏ vội đi X8-5 thì bên xanh X4-8 đấu xe. Bên đỏ chưa thể gây khó khăn cho bên xanh được. Trong tình thế khó khăn như vậy, bên xanh đành phải lùi X4/5 về phòng thủ trước. Nếu bên xanh sai lầm đi X4/3 sẽ bị đỏ X2/1 bắt chết tượng.

Sau khi điều quân làm cho xe xanh vào vị trí tối, bên đỏ nhập xe 8 trở lại trung lộ uy hiếp với 2 mục đích giữ chân xe xanh ngay tại hàng áp đáy không cho xe xanh bảo vệ 2 tượng đồng thời không cho tượng 7 bên xanh về giữa để nước sau đi X2/1 về chặn mắt tượng. Đến đây bên xanh không còn cách nào khác hơn là phải chịu mất tượng.

Ngay nước đầu tiên, bên đỏ đã thể hiện rõ ý đồ dùng tướng 2 mặt để tấn công và quả thật kỹ thuật này là vô cùng hiệu quả trong giai đoạn cờ tàn. Mong rằng qua thế cờ này, bạn đọc sẽ ứng dụng tốt kỹ thuật này vào trong những ván cờ thực chiến của mình !!!

Ý kiến bạn đọc (0)

Đố vui Khai cuộc
Đố vui Trung cuộc
Đố vui Tàn cuộc
Đố vui Cờ thế
Untitled Document