Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME TIME 1"; 1" RED ;;; BLACK ;;; DATE 25-04-2015 SETUP{ Ec0; Ad0; Ke0; Af0; Eg0; Ra2; Ce2; Hg2; Pa3; Pe3; Pg3; Pi3; Cb4; Pc4; Hd4; rh4; pg5; pa6; pc6; pe6; Rf6; pi6; cb7; hc7; ee7; hg7; ae8; cg8; ra9; ke9; af9; eg9; MOVE 1, BLACK } START{ 1. P3+1 H6+5 2. R8.3 H5+7 3. R3.2 R4+2 4. C7.9 H7-6 }END
Tên thế cờ: Chốt tiến khó lui - Nguy hiểm khôn lường
Ngày đăng: 25-04-2015 - Thể loại: Khai cuộc
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Lượt xem: 1688

Phần chú thích:

Câu hỏi:

Như hình bên là thế trận Trung pháo thất binh quá hà xa đối bình phong mã thất binh bình pháo đấu xa. Tiên sử dụng thất lộ mã bàn hà là một đường biến rất thông dụng. Sau khi bên tiên tấn xe trái lên chuẩn bị tham chiến, bên hậu có nên tấn chốt 3 nhằm phá vở tuyến hà của bên tiên hay không, chúng ta hãy cùng nhau phân tích ?

Đáp án:

Nếu bên hậu đi C3.1 sẽ là một nước sai lầm rất trầm trọng. Bên tiên sẽ lập tức lấy mã ăn chốt đầu bắt xe bắt mã. Bên xanh buộc lòng phải đi X8-3 bắt pháo trở lại nếu không sẽ bị lỗ quân. Sau khi bên tiên ăn mã và bên hậu phải ăn pháo, bên tiên đi X4.2 bắt pháo song song với ý đồ chặn mắt tượng tạo điều kiện cho nước M7/6 bắt tượng tiếp theo. Bên hậu thế thủ ở trung lộ hoàn toàn bị phá vỡ. 
Chúng ta có thể thấy do bên hậu đi C3.1 nên bên tiên mới có nước M7/6 cùng với pháo đầu tấn công vào tượng. Do vậy một bài học nho nhỏ rút ra đối với biến hoá này chính là bên hậu không được đi C3.1 nếu như bên tiên vẫn còn pháo đầu.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đố vui Khai cuộc
Đố vui Trung cuộc
Đố vui Tàn cuộc
Đố vui Cờ thế
Untitled Document