Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME TIME 0"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 16-01-2015 SETUP{ Ec0; Ad0; Ke0; Ae1; Ha2; rb2; Ee2; Pc3; Pe3; cg3; Pi3; Pa4; Ce4; pc5; pa6; Rf6; pi6; ha7; ee7; ae8; hh8; ec9; ke9; af9; MOVE 1, RED } START{ 1. R4+2 H8+7 2. R4-5 C7-2 3. R4+2 K5.4 4. R4.6 K4.5 5. R6.3 }END
Tên thế cờ: Tiến thoái nhịp nhàng - Nhất xa sát địch
Ngày đăng: 16-01-2015 - Thể loại: Trung cuộc
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Lượt xem: 1557

Phần chú thích:

Câu hỏi:

Nước nhấp là một kỹ thuật giành quyền chủ động rất hay được sử dụng trong thực chiến. Đây là một hình thế ứng dụng kỹ thuật nước nhấp. Trong tình thế đang kém quân, bên đỏ với mục tiêu lấy lại quân sẽ phải làm như thế nào? 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đố vui Khai cuộc
Đố vui Trung cuộc
Đố vui Tàn cuộc
Đố vui Cờ thế
Untitled Document