Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME TIME 0"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 12-01-2015 SETUP{ Ke0; Ae1; Ad2; Ee2; pb3; pc3; hg3; ca4; Eg4; Hb6; Pd6; Cf6; ee7; ae8; ke9; af9; eg9; MOVE 1, RED } START{ 1. H8+7 K5.4 2. C4-1 K4+1 3. C4.6 A5+4 4. P6+1 K4.5 5. C6.8 K5.6 6. P6.5 A6+5 7. H7-6 A5+4 8. C8.4 }END
Tên thế cờ: Pháo mã chốt liên công
Ngày đăng: 27-12-2014 - Thể loại: Tàn cuộc
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Lượt xem: 2119

Phần chú thích:

Câu hỏi:

Pháo mã chốt liên công là một dạng cờ tàn cơ bản và rất phổ biến. Đây là một hình thế tương đối điển hình. Đỏ đi trước, xin mời các tín đồ cờ tướng khai hoả?

Ý kiến bạn đọc (0)

Đố vui Khai cuộc
Đố vui Trung cuộc
Đố vui Tàn cuộc
Đố vui Cờ thế
Untitled Document