Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME TIME 8"; 10" RED ;;; BLACK ;;; DATE 02-12-2014 SETUP{ Ec0; Ad0; Ke0; Eg0; Cc1; rd1; Ae1; Ha2; Cf2; Hg2; Pc3; Pi3; Pe4; Rf4; Pg4; hb5; pc5; ch5; pe6; pg6; pi6; cb7; ee7; ae8; ec9; ad9; ke9; hh9; MOVE 1, RED } START{ 1. P3+1 P7+1 2. R4.2 H8+7 3. C4.6 P7+1 4. R2.3 H7+6 5. R3.4 H6+4 6. H3+5 C8+5 7. E3+1 H4+5 8. C7+1 }END
Tên thế cờ: Né trước một nhịp - hãm xa đoạt quân.
Ngày đăng: 02-12-2014 - Thể loại: Khai cuộc
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Lượt xem: 1892

Phần chú thích:

Câu hỏi:

Tại giải Mao Sơn Bôi năm 2009, Hứa Ngân Xuyên trong khi giao chiến với Đào Hán Minh đã có một cải biến quan trọng trong khai cuộc từ đó giành lấy cục diện ưu thế chốt qua sông. Như hình bên, đến phiên đỏ đi, Hứa gia đã xử lý như thế nào và bên xanh có những khả năng đối phó ra sao? 

Đáp án:

Nếu bên tiên vội đi P4-6 thì bên hậu sẽ M2.3 hoặc M2/3 hoá giải thế hãm xa của bên tiên. Nếu bên tiên tiếp tục M3.5 sẽ bị bên hậu M3/4 hoặc M3.4 bắt xe bắt mã.Hứa gia bắt đầu bằng nước C3.1 mở đường cho xe dịch chuyển sang bắt pháo với ý đồ chính là né trước một nước.Một nước đi thể hiện tầm nhìn rất xa. Đến đây danh thủ Đào Hán Minh với trình độ của mình đã nhìn thấy được cái bẫy đang giăng trước mắt. Ông đã không đi C7.1 mà chạy pháo.Dù vẫn bị kém chốt nhưng xem ra vẫn ổn hơn nước C7.1 ăn chốt.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đố vui Khai cuộc
Đố vui Trung cuộc
Đố vui Tàn cuộc
Đố vui Cờ thế
Untitled Document