Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME TIME 0"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 19-10-2014 SETUP{ Ke0; ec5; Pe6; Pd8; ae8; kf8; MOVE 1, RED } START{ 1. P5.4 A5-6 2. K5.4 A6+5 3. K4+1 E3-5 }END
Tên thế cờ: Song chốt đối sĩ tượng
Ngày đăng: 16-10-2014 - Thể loại: Tàn cuộc
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Lượt xem: 1670

Phần chú thích:

Câu hỏi:

Đỏ đi trước có thắng được không?

Ý kiến bạn đọc (0)

Đố vui Khai cuộc
Đố vui Trung cuộc
Đố vui Tàn cuộc
Đố vui Cờ thế
Untitled Document