Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký

Hồ Thị Thanh Hồng

Giới tính: Nữ

Quốc gia: Việt Nam

Quan tâm: 2378 người

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH >>>

STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 2018 Hồ Thị Thanh Hồng Lớn Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Ba ĐĐ
2 2018 Hồ Thị Thanh Hồng Lớn Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2018 Cờ nhanh Nhất ĐĐ
3 2018 Hồ Thị Thanh Hồng Lớn Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2018 Cờ chớp Nhì ĐĐ
4 2018 Hồ Thị Thanh Hồng Lớn Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2018 Cờ chớp Ba CN
5 2018 Hồ Thị Thanh Hồng Lớn Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
6 2017 Hồ Thị Thanh Hồng Lớn Giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2017 Cờ chớp Nhì CN
7 2017 Hồ Thị Thanh Hồng Lớn Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2017 Cờ tiêu chuẩn Nhì ĐĐ
8 2017 Hồ Thị Thanh Hồng Lớn Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2017 Cờ chớp Ba CN
9 2017 Hồ Thị Thanh Hồng Lớn Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2017 Cờ chớp Nhì ĐĐ
10 2017 Hồ Thị Thanh Hồng Lớn Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2017 Cờ nhanh Ba CN

VÁN ĐẤU ĐÃ CHƠI >>>Ý kiến bạn đọc (0)

ĐỀ XUẤT >>>

Lý Cẩm Hoan

Tôn Dũng Chinh

Bùi Châu Ý Nhi

Phó Quang Minh

Võ Văn Hoàng Tùng

Phạm Quốc Hương

Nguyễn Trần Đỗ Ninh

Vu Ấu Hoa

Mai Thanh Minh

Uông Dương

Untitled Document