Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký

Nguyễn Phi Liêm

Giới tính: Nữ

Quốc gia: Việt Nam

Quan tâm: 1939 người

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH >>>

STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 2018 Nguyễn Phi Liêm Lớn Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2018 Cờ nhanh Ba ĐĐ
2 2018 Nguyễn Phi Liêm Lớn Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2018 Cờ chớp Ba ĐĐ
3 2017 Nguyễn Phi Liêm Lớn Giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2017 Cờ chớp Ba CN
4 2017 Nguyễn Phi Liêm Lớn Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2017 Cờ tiêu chuẩn Ba ĐĐ
5 2017 Nguyễn Phi Liêm Lớn Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2017 Cờ chớp Nhì ĐĐ
6 2017 Nguyễn Phi Liêm Lớn Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2017 Cờ nhanh Nhì ĐĐ
7 2016 Nguyễn Phi Liêm Lớn Giải vô địch cờ tướng đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2016 Cờ chớp Nhất CN
8 2016 Nguyễn Phi Liêm Lớn Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2016 Cờ tiêu chuẩn Ba ĐĐ
9 2016 Nguyễn Phi Liêm Lớn Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2016 Cờ nhanh Ba ĐĐ
10 2016 Nguyễn Phi Liêm Lớn Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2016 Cờ chớp Ba ĐĐ

VÁN ĐẤU ĐÃ CHƠI >>>Ý kiến bạn đọc (0)

ĐỀ XUẤT >>>

Từ Chí Thành

Triệu Quán Phương

Quách Lệ Bình

Nguyễn Trần Đỗ Ninh

Tưởng Xuyên

Bùi Thanh Thúy Vân

Liễu Đại Hoa

Đào Anh Duy

Văn Vũ Minh Thùy

Triệu Hâm Hâm

Untitled Document