Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
 • Một Chốt
  • VS Một sĩ
 • Hai Chốt
 • Ba Chốt
  • VS Sĩ tượng
 • Pháo
  • VS Hai sĩ
  • VS Một sĩ một tượng
 • Mã một chốt
  • VS Sĩ tượng
  • VS Mã sĩ tượng
  • VS Pháo sĩ tượng
 • Pháo một chốt
  • VS Sĩ tượng
  • VS Mã sĩ tượng
  • VS Pháo sĩ tượng
 • Mã hai chốt
  • VS Mã sĩ tượng
  • VS Pháo sĩ tượng
 • Pháo hai chốt
  • VS Mã sĩ tượng
  • VS Pháo sĩ tượng
 • Xe
 • Pháo mã
  • VS Mã sĩ tượng
  • VS Pháo sĩ tượng
 • Hai pháo
  • VS Sĩ tượng
  • VS Mã sĩ tượng
  • VS Pháo sĩ tượng
 • Hai mã
  • VS Sĩ tượng
  • VS Mã sĩ tượng
  • VS Pháo sĩ tượng
 • Xe một chốt
  • VS Xe sĩ tượng
  • VS Mã sĩ tượng
  • VS Pháo sĩ tượng
 • Pháo mã một chốt
 • Hai pháo một chốt
  • VS Pháo mã sĩ tượng
  • VS Hai pháo sĩ tượng
  • VS Hai mã sĩ tượng
 • Hai mã một chốt
  • VS Pháo mã sĩ tượng
  • VS Hai pháo sĩ tượng
  • VS Hai mã sĩ tượng
 • Xe hai chốt
  • VS Xe sĩ tượng
 • Pháo mã hai chốt
  • VS Pháo mã sĩ tượng
  • VS Hai pháo sĩ tượng
  • VS Hai mã sĩ tượng
 • Hai pháo hai chốt
  • VS Pháo mã sĩ tượng
  • VS Hai pháo sĩ tượng
  • VS Hai mã sĩ tượng
 • Hai mã hai chốt
  • VS Pháo mã sĩ tượng
  • VS Hai pháo sĩ tượng
  • VS Hai mã sĩ tượng
 • Xe pháo
  • VS Xe sĩ tượng
  • VS Xe pháo sĩ tượng
  • VS Xe mã sĩ tượng
 • Xe mã
  • VS Xe sĩ tượng
  • VS Xe pháo sĩ tượng
  • VS Xe mã sĩ tượng
 • Xe pháo một chốt
  • VS Xe sĩ tượng
 • Xe mã một chốt
  • VS Xe sĩ tượng
 • Xe pháo hai chốt
  • VS Xe pháo sĩ tượng
  • VS Xe mã sĩ tượng
 • Xe mã hai chốt
  • VS Xe pháo sĩ tượng
  • VS Xe mã sĩ tượng
 • Hai xe
  • VS Xe sĩ tượng
  • VS Xe pháo sĩ tượng
  • VS Xe mã sĩ tượng
 • Hai xe chốt
  • VS Hai xe sĩ tượng
  • VS Xe pháo sĩ tượng
  • VS Xe mã sĩ tượng

Sinh hoạt chuyên đề: Đơn xa đối mã song sĩ


Giảng viên: Bùi Văn Hiếu
Ngày giảng: 11-03-2018
Lượt xem: 701

Ý kiến bạn đọc (0)

Untitled Document