Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
 • Một Chốt
  • VS Một sĩ
 • Hai Chốt
 • Ba Chốt
  • VS Sĩ tượng
 • Pháo
  • VS Hai sĩ
  • VS Một sĩ một tượng
 • Mã một chốt
  • VS Sĩ tượng
  • VS Mã sĩ tượng
  • VS Pháo sĩ tượng
 • Pháo một chốt
  • VS Sĩ tượng
  • VS Mã sĩ tượng
  • VS Pháo sĩ tượng
 • Mã hai chốt
  • VS Mã sĩ tượng
  • VS Pháo sĩ tượng
 • Pháo hai chốt
  • VS Mã sĩ tượng
  • VS Pháo sĩ tượng
 • Xe
 • Pháo mã
  • VS Mã sĩ tượng
  • VS Pháo sĩ tượng
 • Hai pháo
  • VS Sĩ tượng
  • VS Mã sĩ tượng
  • VS Pháo sĩ tượng
 • Hai mã
  • VS Sĩ tượng
  • VS Mã sĩ tượng
  • VS Pháo sĩ tượng
 • Xe một chốt
  • VS Xe sĩ tượng
  • VS Mã sĩ tượng
  • VS Pháo sĩ tượng
 • Pháo mã một chốt
 • Hai pháo một chốt
  • VS Pháo mã sĩ tượng
  • VS Hai pháo sĩ tượng
  • VS Hai mã sĩ tượng
 • Hai mã một chốt
  • VS Pháo mã sĩ tượng
  • VS Hai pháo sĩ tượng
  • VS Hai mã sĩ tượng
 • Xe hai chốt
  • VS Xe sĩ tượng
 • Pháo mã hai chốt
  • VS Pháo mã sĩ tượng
  • VS Hai pháo sĩ tượng
  • VS Hai mã sĩ tượng
 • Hai pháo hai chốt
  • VS Pháo mã sĩ tượng
  • VS Hai pháo sĩ tượng
  • VS Hai mã sĩ tượng
 • Hai mã hai chốt
  • VS Pháo mã sĩ tượng
  • VS Hai pháo sĩ tượng
  • VS Hai mã sĩ tượng
 • Xe pháo
  • VS Xe sĩ tượng
  • VS Xe pháo sĩ tượng
  • VS Xe mã sĩ tượng
 • Xe mã
  • VS Xe sĩ tượng
  • VS Xe pháo sĩ tượng
  • VS Xe mã sĩ tượng
 • Xe pháo một chốt
  • VS Xe sĩ tượng
 • Xe mã một chốt
  • VS Xe sĩ tượng
 • Xe pháo hai chốt
  • VS Xe pháo sĩ tượng
  • VS Xe mã sĩ tượng
 • Xe mã hai chốt
  • VS Xe pháo sĩ tượng
  • VS Xe mã sĩ tượng
 • Hai xe
  • VS Xe sĩ tượng
  • VS Xe pháo sĩ tượng
  • VS Xe mã sĩ tượng
 • Hai xe chốt
  • VS Hai xe sĩ tượng
  • VS Xe pháo sĩ tượng
  • VS Xe mã sĩ tượng

Mã thắng một sĩ


Giảng viên: Bùi Văn Hiếu
Ngày giảng: 00-00-0000
Lượt xem: 5940

Ý kiến bạn đọc (3)

kyo113 thanks thầy.Nhưng mà còn nữa hem....

Trạng thái: Offline - Ngày 09-05-2012, 00:43:59

Gà ác Đây mới chỉ là khởi đầu, hướng sắp tới sẽ làm thêm nhiều bài giảng trực tuyến như vậy nữa.Bạn chờ xem nhá.

Trạng thái: Offline - Ngày 09-05-2012, 10:07:41

kyo113 vậy là sướng o2y...hehe

Trạng thái: Offline - Ngày 10-05-2012, 00:18:13

Untitled Document